เลือกภาษา
วินัยปิฎก
สุตตันตปิฎก
อภิธรรมปิฎก
พระไตรปิฎก
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ค้นหาข้อความจากพระไตรปิฏก beta version 0.1 รุ่นทดลอง

ค้นหาจาก วินัยปิฎก สุตตันตปิฎก อภิธรรมปิฎก
ค้นจากเล่มที่
  
เมื่อเข้ามาที่หน้าแรกของเว็บไซต์ หัวข้อธรรมจะถูกสุ่มขึ้นมาจากพระไตรปิฎกทั้ง45เล่ม และแสดงผลในแท็ป<อ่านพระไตรปิฎก> โดย80%ของหัวข้อธรรมจะถูกสุ่มจากพระสุตตันตปิฎก 10%จากพระวินัยปิฎก และอีก10%จากอภิธรรมปิฎก
ท่านผู้อ่านสามารถเลือกข้อใหม่โดยการคลิกที่ หัวเรื่อง(page-title, ตัวพอนย์เตอร์เปลี่ยนเป็นรูปมือ)

การสุ่มเลือกหัวข้อ

เลือกเล่มที่ต้องการจากเมนูทางซ้ายมือ จากพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก หรืออภิธรรมปิฎก หัวข้อจากเล่มที่ถูกเลือกจะถูกสุ่มและแสดงผลอยู่ในแท็ปแรก<อ่านพระไตรปิฎก> ถ้ากดซ้ำๆหัวข้อใหม่จะถูกสุ่มมาแสดง

การเลือกอ่านจากเล่มที่/หัวข้อ

เลือกเล่มที่ต้องการจากเมนูทางซ้ายมือ ใส่หมายเลขหัวข้อในช่องว่าง และกดปุ่ม "อ่านข้อหัว"

การค้นหา

เลือกแท็ป<ค้นหา> ใส่คำหรือวลีที่ต้องการค้น เลือกหมวดการค้นหาจาก วินัยปิฎก สุตตันตปิฎก หรืออภิธรรมปิฎก แล้วกด "ค้นหา"
การค้นหาแบบซับซ้อน
ให้ใช้เครื่องหมาย .* หรือ | เช่น
^ .*สูตร$เพื่อค้นหาบรรทัดที่ลงท้ายด้วยคำว่า "สูตร"
.*กัณฑ์เพื่อค้นหาบรรทัดที่มีคำว่ากัณฑ์
องคุล.*เพื่อค้นคำว่า องคุลิมาลหรือ องคุลีมาล
โมค.*เพื่อค้นคำว่า พระมหาโมคคัลลานะ
โม.*ลาน|สารีบุตรใช้เส้นตั้ง(|)เพื่อค้นคำว่า โม.*ลาน หรือ สารีบุตร
โ[มท].*หาบรรดทัดที่มีคำขึ้นต้นด้วย โม.. หรือ โท.. เช่น โมหะ โทสะ
\[๑.*\]หาหัวข้อที่ขึ้นด้วย ๑ ทั้งหมดเช่น[๑],[๑๓],[๑๒๕๖]
\[๕[๐-๙]\]หาหัวข้อที่ [๕๐]ถึง [๕๙]